ANTONIO
Gdzie kapitan, bosmanie?

BOSMAN
Czy go nie słyszysz? Zawadzacie nam tylko. Do kajuty! Pomagacie burzy.

GONZALO
Trochę cierpliwości, mój poczciwcze!

BOSMAN
Gdy ją mieć będzie morze. Precz stąd! Co dbają ryczące bałwany o imię królewskie? Do kajuty! Cicho! Nie przeszkadzajcie nam!

GONZALO
Bardzo dobrze; pamiętaj jednak, kogo masz na pokładzie.

BOSMAN
Nikogo, którego bym więcej kochał od siebie.
Jesteś panem rajcą; jeżeli możesz nakazać milczenie żywiołom i ciszę sprowadzić, nie dotkniemy się więcej liny; użyj twojej powagi.
Jeśli nie możesz, dziękuj, żeś żył tak długo, a przygotuj się w kajucie do wszystkiego, co nas za chwilę spotkać może.

Burza, W. Shakespeare w tłum. L. Ulricha.