Miejscowy zegarmistrz zebrał je wszystkie i przerobił na zabawki dla turystów.

Jakkolwiek legenda głosi, że jedno z drzew morwowych niedaleko New Place jest wyrosłe jeszcze z tych pozostałości drzewa podarowanego Szekspirowi przez Jakuba I.