Radio powtarza: Czujna i zdrowa natura pamięta: słońce wstało jasne, cały czas to powtarza radio, czujna i zdrowa natura pamięta: słońce wstało jasne, cały czas to powtarza radio, czujna i zdrowa natura pamięta, a gdyby zapomniała, radio jej powtarza i będzie powtarzać: czujna i zdrowa natura pamięta: słońce wstało jasne, cały czas to powtarzać będzie radio.