Sen i my z jednych złożeni pierwiastków. Żywot nasz krótki w sen jest owinięty.

Burza. W. Shakespare. tłum. L. Ulrich